Hình ảnh Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019