Ngày 14/10/2019 Tổ Lý Hóa Sinh Công nghệ kết hợp với nhà trường tổ chức buổi ngoại khóa về phòng chống xâm hại cho các em học sinh ở trường THCS Bảo Thuận