Triển khai thực hiện Công văn số 1113/SGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dân thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học ...