KẾ HOẠCH THÁNG 10

KẾ HOẠCH THÁNG 10

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2019

Chủ Điểm:    CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

Thời gian

Nội dung

Chuẩn bị

Kết quả

Tuần 1

Từ: 30 /09/  – 5 /10/19

- Tập huấn chương trình rèn luyện đội viên, chương trình rèn luyện phụ trách đội Cho BCHLCĐ.

- Tổ chức Đại Hội Liên Đội vào ngày 08/10/2019.

- Tập trung giáo dục đạo đức nề nếp, vệ sinh trường lớp …

- Tổ chức thi đua học tập và rèn luyên đạo đức giữa các lớp và các chi đội trong liên đội.

-  Tổ chức sinh hoạt liên đội dưới cờ hưởng ứng “ Tuần lễ học tập suốt đời”

- Thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Bảo Thuận thi đua thực hiện năm điều Bác Hồ dạy” và gắn liền với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

- Đồ dùng sinh hoạt.

 

- Báo cáo, phương hướng

- Nội dung tuyn truyền

- Triển khai theo CV

- Hồ sơ phát động.

- Nội dung phát động

- Nội dung phát động.

 

Tuần 2

Từ: 7 – 12
 / 10/ 19

- Triển khai việc thực hiện chương trình rèn luyện đội viên cho BCH LCĐ theo hướng dẫn.

- Triển khai thực hiện chương trình rèn luyện phụ trách tháng 10/2019

- Tiến hành làm sổ liên đội, chi đội .

- Đẩy mạnh hoạt động của đội sao đỏ, đội TTMN.

- Tu sửa và xây dựng công trình măng non cấp Chi đội và Liên đội.

-  Tổ chức tuyên truyền về Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10).

- Nội dung sinh hoạt.

- Kết hợp với GVCN

- Lên KH triển khai

- Nội dung triển khai

 

- Lên KH triển khai

- Lên KH triển khai

 

 

Tuần 3

Từ: 14 – 19
 / 10/ 19

- Tiếp tục tổ chức sinh hoạt đội ôn lại các kỹ năng đội viên cho BCHLCĐ.

-  Tuyên truyền về ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2019.
- Các chi đội tiếp tục thực hiện cuộc vận động hai không với 4 nội dung.

- Phát động phong trào “ đọc sách vì tương lai”;

- Nội dung sinh hoạt.

- Lên KH triển khai

- Kết hợp với Tổ  Ngữ Văn

- Kết hợp với TV

- Triển khai theo CV

 

Tuần 4

Từ: 21 – 26
 / 10/ 19

- Tiếp tục giáo dục đạo đức, vệ sinh trường lớp  …

- Các chi đội tiếp tục thực hiện các cuộc vận động do ngành giáo dục và HĐĐ triển khai.

- Triển khai kế hoạch cho mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019( Tổ chức đêm văn nghệ, Bóng đá , thị căm hoa, Bông hoa điểm tốt, vườn hoa điểm tốt …)

 

- Tham gia tốt tiết ngoại khóa về Biển Đảo Việt Nam tại sân trường THCS Bảo Thuận .

- Kết hợp với GVCN

- Kết hợp với GVCN

 

- Kết hợp với GVCN

 

- Kết hợp với GVCN.

 

 

                      Duyệt của BGH                                                                                                                       Người lập KH                                                                               Hiệu Trưởng                                                                                                                                 TPT

 

 

 

                              Trần Hộ                                                                                                                       Nguyễn Thanh Tâm

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 05 : 33
Năm 2021 : 655