KẾ HOẠCH THÁNG 12

KẾ HOẠCH THÁNG 12

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2019

Chủ Điểm:    “ Anh Bộ đội của em

Thời gian

Nội dung

Chuẩn bị và thực hiện

Kết quả

Tuần 1

Từ: 2/12 - 07/12/19

- Phát động tháng cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm ngày hội QPTD. Bằng các hình thức thi đua như : “Đôi bạn cùng tiến”, “Nhóm bạn cùng tiến” để giúp nhau trong học tập và thi học kỳ I.

- Triển khai việc thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, chương trình rèn luyện phụ trách năm 2019.

- Lên kế hoạch thi đua mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam, ngoại khóa về anh bộ đội cụ Hồ.

- Các chi đội có kế hoạch ôn tập theo đề cương GVBM đã lên. (Vào 15’ đầu giờ, tiết phụ đạo, học nhóm, đôi bạn giúp nhau trong học tập ….).

- Thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Bảo Thuận thi đua thực hiện năm điều Bác Hồ dạy” và gắn liền với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

- TPT – BCH LĐ - GVCN
- TPT – BCH LĐ
- TPT – BCH LCĐ – GVCN

 

- TPT – BCH LCĐ – GVCN

 

- TPT – BCH LĐ

 

Tuần 2

Từ: 9/12 - 14/12/19

- Phát động phong trào thi đua học tấp giữa các chi đội, các tổ, các nhóm… để đạt kết quả cao trong thi học kỳ I năm học 2019 – 2020. 

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam. Ngoại khóa về 22/12

- Tiếp tục giáo dục đạo đức, vệ sinh trường lớp và phòng tránh dịch bệnh …

- Các chi đội tiếp tục thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không với 4 nội dung trong thi học kỳ I.

- Phát động các chi đội quỹ “Đi tìm địa chỉ đỏ” đi thăm các gia đình chính sách trong xã và đi viếng nghĩa trang liệt sĩ (Mỗi đội viên ít nhất 2000 đồng).

-  TPT – BCH LCĐ
- TPT – BCH LĐ

- TPT – BCH LCĐ - GVCN

- TPT – BCH LĐ 

- TPT – BCH LĐ -

 

Tuần 3

Từ: 16 – 21
 / 12/ 19

- Tiếp tục tổ chức sinh hoạt đội ôn lại các kỹ năng đội viên cho BCHLCĐ.

- Tiếp tục giáo dục đạo đức và về truyền thống anh bộ đội cụ Hồ.

-  Đẩy mạnh hoạt động của đội sao đỏ, đội tuyên truyền măng non, tiếp tục tu sửa và xây dựng thêm các công trình măng non cấp Chi đội và Liên đội.

- Đi viếng nghĩa trang Liệt sĩ và thăm gia đình chính sách trên địa bàn xã.

- Tiếp tục phong trào thi đua học tấp giữa các chi đội, các tổ, các nhóm… để đạt kết quả cao trong thi học kỳ I

- Chuẩn bị sơ kết học kỳ I trong phong trào Đội. 

-  TPT – BCH LCĐ

- TPT – BCH LCĐ - GVCN

– GVCN – Chi Đoàn

- TPT – BCH LCĐ - GVCN

 

Tuần 4

Từ: 23 -28
 / 12/ 19

- Tiếp tục giáo dục đạo đức và về truyền thống anh bộ đội cụ Hồ.

- Các chi đội tiếp tục thực hiện vệ sinh trường lớp, phòng tránh dịch bệnh …

- Sơ kết phong trào Đội học kỳ I năm học 2019 - 2020.

- Tiếp tục tu sửa và xây dựng thêm các công trình măng non cấp Chi đội và Liên đội.

- Hoàn thành sổ chi đội đến thời điểm hiện tại.

- TPT – BCH LCĐ

 - TPT – BCH LCĐ

- PT Lao động, CĐ

 

- TPT – BCH LCĐ

 

                       Duyệt của BGH                                                                                                                      Người lập KH                                                                              P.Hiệu Trưởng                                                                                                                               TPT

 

 

 

                       Phạm Thị Hồng Phượng                                                                                                        Nguyễn Thanh Tâm

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 03 : 18
Năm 2021 : 270